WAAROM IMMO VAN SANDE?

Meer dan 80 % verkocht aan vraagprijs

Enkel focus op de koper die bereidt is de hoogste prijs te betalen.

Na onze GRATIS en vijblijvende waardebepaling bespreken we samen met U de hoogst haalbare verkoopprijs.

Wij beschikken over honderden referentiepunten en een meer dan 25 jaar ervaring om een correcte waardebepaling van uw eigendom te berekenen. Ook volgen we de marktevelotutie op de voet

Indien U wenst informeren wij U graag verder over onze unieke  PRE SALE  werkwijze waarbij enkel de hoogst biedende koper voor uw woning geselecteerd wordt.

Geen tijdverlies met toeristen. 

GEEN RESULTAAT = GEEN KOSTEN

Wij LUISTEREN naar uw wensen

Het gaat enkel om UW pand.

* Tips & tricks om uw woning nog aantrekkelijker op de markt te brengen.        

*  De eye catchers van uw woning extra in de verf zetten.

* Door onze meer dan 25 jaar ervaring verzorgen we een professionele en commerciële foto reportage.

* Specifiek voor uw pand doelgerichte publicaties.

* Maximaal gebruik van sociale media en aanverwanten.

* Uiterst voorbereide en verzorgde bezoeken. 

* Persoonlijke en voortdurende opvolging is cruciaal voor een geslaagde transactie.

Uw administratie is in goede handen.

U zo confortabel mogelijk doorheen de verkoop begeleiden.

Wij verzorgen niet alleen het commercieel aspect van uw transactie, maar even belangrijk, worden alle documenten tot in de puntjes voor U voorbereid  (EPC - Bodemattest - Kadastrale info - Stedenbouw, Watertoets, Voorkooprecht,....).

Samenwerking zonder onaangename verrassingen. Wij informeren u over de laatste wetgeving inzake registratie, btw en notariskosten

Gedetailleerde aandacht bij het opmaken van de compromis (onder controle van uw notaris).

Na de verkoop volgen wij onze dossiers nauwlettend op vanaf de compromis tot bij de notaris, inclusief overdracht van meterstanden.

 

Eerlijke commissie - 100 % tevredenheid

The answer is YES what is your question?

Wij zijn 7 op 7 bereikbaar en garanderen een snelle & efficiënte oplossing om de perfecte service op uw maat af te leveren.

100 % Klanten tevredenheid is onze maatstaf. 

Check ook de getuigenissen van onze klanten.

 

STRIKT TE VOLGEN PROTOCOL BIJ PLAATSBEZOEKEN :

Sectorprotocol voor plaatsbezoeken in de vastgoedsector

page1image2987132656 page1image2987127376 page1image2987127584

versie 11022021

2

page2image2987234880

Dit protocol bevat de regels waarbinnen een plaatsbezoek aan een pand kan plaatsvinden, gebaseerd op de toepasselijke wetgeving, de generieke gids om de verspreiding van Covid-19 op het werk tegen te gaan (beschikbaar op de website van

de FOD Waso) en de sectorgids voor de vastgoedsector die raadpleegbaar is op de website van de FOD Economie.

Garandeer ten allen tijde een strikte opvolging van deze basisregels tijdens het bezoek !

Het organiseren van niet-toegelaten activiteiten of het
niet naleven van onderstaande maatregelen kan leiden tot onmiddellijke sluiting van de handelszaak en/of zware boetes.

De hierna vermelde regels zijn van toepassing voor alle types van bezoeken aan woningen, al dan niet in aanwezigheid van derden zoals potentiële kopers en huurders. Het protocol is van toepassing op alle prestaties van professionele dienstverleners
in de vastgoedsector (alleen of vergezeld door mensen die een woning willen huren of kopen), die rechtstreeks verband houden met de (ver)koop en (ver)huur van onroerend goed (bijvoorbeeld een huisbezoek, het nemen van foto’s, het uitvoeren van een expertise,...).

Dit sectorprotocol is aanvullend op de sectorgids die van toepassing is in het Paritair Comité 323 voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden.

Belangrijk !

Raadpleeg steeds de meest recente overheidsrichtlijnen op www.info-coronavirus.be.

Deze tekst wordt regelmatig geactualiseerd in functie
van eventuele aangepaste richtlijnen vanuit de overheid
door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV), in samenwerking met de sectorfederaties CIB VLAANDEREN en FEDERIA.

Aanpassingen zullen meegedeeld worden aan de federale Minister van Economie en Werk, alsook de federale Minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s.

3
1. Strikte opvolging van de basisregels

Zorg ervoor dat medewerkers en klanten de basisregels strikt opvolgen:

page3image3080359168page3image3080359456

11 miljoen redenen om vol te houden

Gebruik het affichagemateriaal dat ter beschikking gesteld wordt door het SF323 en te vinden is op www.sf323.be/corona.

2. Preventief informeren

Informeer preventief zowel de bezoekers als eventuele bewoners over de geldende voorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorschriften voorafgaand aan het plaatsbezoek. Afficheer de regels vermeld onder punt 9 van dit protocol op kantoor. Verstuur voorafgaand aan elk bezoek de richtlijnen onder punt 12 (voor de bezoekers) en onder punt 13 (voor eventuele bewoners) aan alle betrokkenen. Mail voorafgaandelijk de veiligheidsvoorschriften en de informatievideo van het BIV door. Zorg ervoor dat er op de website van het vastgoedkantoor zo spoedig mogelijk hetzij een link wordt voorzien naar dit protocol, hetzij de tekst van dit protocol wordt hernomen.

Maak duidelijk dat deze regels strikt nageleefd moeten worden.

3.

Deel voorafgaandelijk zoveel mogelijk informatie mbt het pand via digitale weg (foto’s, omschrijving, attesten, ... ) met kandidaat-kopers en/of -huurders. Bespreek de specifieke kenmerken van het pand desgevallend voorafgaandelijk al telefonisch zodat het bezoek zo kort mogelijk gehouden kan worden.

Voorbereiden van het bezoek

4

page4image3091573280

Maak maximaal gebruik van digitale toepassingen, zodat ook geïnteresseerden zich terdege kunnen voorbereiden. Online tours hebben in deze de afgelopen maanden een ongelooflijke meerwaarde betekend en blijven een stevig wapen binnen de sector in de strijd tegen het coronavirus.

4. Mondmaskerplicht

Zorg ervoor dat alle aanwezigen de mondmaskerplicht respecteren, door een mondmasker te dragen en dit op correcte wijze (met bedekking van zowel de mond als de neus). Informeer bezoekers en bewoners voorafgaandelijk dat zij in een eigen mondmasker moeten voorzien (maar zorg voor alle veiligheid voor reservemateriaal).

5. Ventilatie- en verluchting

Adequate ventilatie en verluchting zijn essentieel om virustransmissie te vermijden. Zorg voor een goede verluchting van alle ruimtes door het openen van ramen en/of deuren.

Maak de nodige afspraken met de bewoners om dit te garanderen voorafgaand aan het bezoek en tussen opeenvolgende bezoeken.

6. Coördinator Corona

Stel een coördinator aan voor vragen en meldingen van personeelsleden, klanten en bezoekers. De coördinator is verantwoordelijk voor de implementatie van alle voorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorschriften. Afficheer zijn/haar naam en coördinaten duidelijk op kantoor en vermeld deze in de e-mails naar klanten/ bezoekers in het kader van de plaatsbezoeken.

7. Beschermingsmiddelen

Stel middelen ter beschikking om de handen te ontsmetten. Waak erover dat iedereen die het pand betreedt de handen ontsmet heeft.

5
8. Opleiding medewerkers

Geef duidelijke instructies en zorg voor de nodige opleiding en communicatie. Herhaal de instructies regelmatig en wees aandachtig voor werknemers die extra opleiding en instructies nodig kunnen hebben.

9. Specifieke regels voor bezoeken aan panden

De hiernavolgende regels moeten conform punt 2 geafficheerd worden op het kantoor, onder de hoofding ‘Richtlijnen voor bezoeken aan panden met een vastgoedprofessional’.

 • ▶  Alle bezoeken gebeuren op afspraak

 • ▶  Bij een bezoek mogen maximaal 3 volwassen personen aanwezig zijn, de vastgoedmakelaar en bewoners niet inbegrepen

 • ▶  Bezoeken worden zo georganiseerd dat samenscholing en wachtrijen vermeden worden

 • ▶  Bezoekers dienen zich op het juiste uur aan te melden. Bezoekers wachten buiten of in de wagen tot de vastgoedmakelaar het teken geeft dat ze het pand mogen benaderen

 • ▶  De veiligheidsvoorschriften worden voorafgaand aan het bezoek nogmaals overlopen. Bezoekers moeten bevestigen dat ze deze zullen naleven

 • ▶  Voor de start van het bezoek wordt de omgeving gecontroleerd. De vastgoedprofessional moet zich er steeds van vergewissen dat het bezoek kan plaatsvinden binnen veilige omstandigheden

 • ▶  Draag steeds een mondmasker! Deze verplichting geldt zowel voor de vastgoedprofessional als voor bezoekers. Bezoekers moeten een mondmasker voorzien of desgevallend er één gebruiken uit het reservemateriaal van
  het vastgoedkantoor. Indien hier niet aan wordt voldaan, wordt het bezoek afgebroken

 • ▶  Er worden steeds voldoende ontsmettingsmiddelen voorzien voor bezoekers.

 • ▶  De regels inzake social distancing (minstens 1,5m afstand) moeten ten volle worden gerespecteerd. Bewoners moeten bij voorkeur in de tuin, op een terras, ..., dan wel in één bepaalde ruimte blijven tijdens het bezoek. De vastgoedprofessional zal ervoor zorgen dat personen elkaar niet kruisen tijdens het bezoek

 • ▶  De vastgoedprofessional zorgt er vooraf voor dat alle binnendeuren open staan. Hij/zij opent eventuele buitendeuren zelf voor de bezoekers en reinigt na elk bezoek de deurklinken en/of andere voorwerpen die aangeraakt werden

page5image3092054208

6

page6image2990695392

(kastdeuren, trapleuningen, zoldertrap,...). De vastgoedprofessional voorziet hiervoor de nodige reinigingsdoekjes of ontsmettingsalcohol

 • ▶  Er wordt te allen tijde gezorgd voor een goede verluchting van de woning tijdens het bezoek en tussen de bezoeken door. Deuren en/of ramen worden daartoe geopend

 • ▶  Meterstanden worden door de vastgoedmakelaar/-professional in het bijzijn
  van de huurder/koper opgenomen, met inachtneming van 1,5 meter afstand. In geval van een krappe ruimte, moet worden gevraagd dat de andere personen de meterstanden, die de vastgoedprofessional noteerde, achtereenvolgens nakijken op correctheid

 • ▶  Er worden zo min mogelijk documenten overhandigd aan de bezoekers. Deze worden bij voorkeur doorgestuurd vooraf of na het bezoek door. Indien er formulieren en/of overeenkomsten ondertekend moeten worden, gebeurt dit bij voorkeur digitaal. Er wordt altijd gekozen voor een digitale oplossing, waar mogelijk. De vastgoedprofessional zorgt voor voldoende tijd tussen 2 bezoeken, zodat bezoekers elkaar niet kruisen of er zich wachtrijen vormen. De tussentijd laat ook toe om het pand te ventileren en de andere voorzorgsmaatregelen te respecteren

10. Niet naleven regels

Breek het bezoek onmiddellijk af in geval de regels niet gerespecteerd kunnen worden, personen de regels weigeren te volgen of indien iemand ziektesymptomen vertoont.

11. Contact tracing

Stel alles in het werk om een voorspoedige contact tracing mogelijk te maken. Indien bezoekers/klanten een risico-contact hebben gehad, in afwachting zijn van testresul- taten of positief getest werden, is het belangrijk dat zij dit melden. Vraag hen om dit- voorafgaandelijk te signaleren aan de Covid-19 coördinator.

7

page7image2987244432

12.

De vastgoedprofessional is er conform punt 2 toe gehouden aan kandidaat-kopers en -huurders, die een plaatsbezoek afleggen, voorafgaandelijk de volgende richtlijnen/ informatie te bezorgen:

 • ▶  Tijdens het plaatsbezoek moet de social distancing te allen tijde gerespecteerd worden

 • ▶  Er worden geen handen geschud

 • ▶  Beperk de duurtijd van het bezoek en neem eventueel na het bezoek (telefonisch) contact op met de vastgoedmakelaar voor verdere bespreking

 • ▶  Ga nooit zonder afspraak op plaatsbezoek

 • ▶  Breng indien mogelijk je eigen mondmasker mee en respecteer de mondmaskerplicht

 • ▶  Pas de nodige handhygiëne toe bij aanvang van het bezoek. De vastgoedmakelaar voorziet hiertoe het nodige materiaal

 • ▶  Respecteer het tijdslot dat de vastgoedmakelaar voorstelde. Kom niet te laat en maak het bezoek niet nodeloos langer dan vereist om een goed beeld te krijgen van het pand

 • ▶  Bij een bezoek mogen maximaal 3 volwassen personen aanwezig zijn, de vastgoedmakelaar en bewoners niet inbegrepen.Raak tijdens bezichtigingen geen deuren of voorwerpen aan. De vastgoedmakelaar opent alle deuren, ramen en/of kasten

 • ▶  Blijf thuis als jij of iemand uit je nauwe contacten ziekteverschijnselen vertoont of in contact is geweest met iemand die ziekteverschijnselen vertoont of als je valt onder de quarantaineverplichtingen

 • ▶  Heb je een risico-contact gehad, ben je in afwachting van testresultaten of werd je positief getest? Meld dit dan zonder uitstel aan de Covid-19-coördinator van het vastgoedkantoor, wiens contactgegevens je hierna terugvindt: ______________________

 • ▶  Volg altijd de aanwijzingen van de vastgoedmakelaar

 • ▶  Voorafgaand aan het bezoek zal de vastgoedmakelaar ter plaatse met
  jou nogmaals de regels overlopen, zodat je duidelijk zicht hebt op de voorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorschriften die garanderen dat het bezoek veilig verloopt

Richtlijnen te verstrekken aan kandidaat-

kopers en kandidaat-huurders voorafgaand

aan een bezichtiging

8

page8image3091492736

▶ Wil je deze en andere voorzorgsmaatregelen nog eens rustig overlopen? Dat kan onder meer via de handige informatievideo die door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars ter beschikking wordt gesteld (https://www.youtube.com/ watch?v=uDcRXZi29d4)

13. Richtlijnen te verstrekken aan bewoners voorafgaand aan het plaatsbezoek

De vastgoedprofessional is er conform punt 2 toe gehouden om voorafgaand aan een plaatsbezoek aan eventuele bewoners de hiernavolgende richtlijnen/informatie te bezorgen:

 • ▶  Er worden geen handen geschud

 • ▶  De geldende regels dienen gedurende het volledige bezoek toegepast te worden. Let er op dat ten allen tijde de social distancing toegepast wordt

 • ▶  Zeg de afspraak met de makelaar of professional af als jij of iemand uit je nauwe contacten ziekteverschijnselen vertoont of in contact is geweest met iemand die ziekteverschijnselen vertoont of als je valt onder de quarantaineverplichtingen

 • ▶  Heb je een risico-contact gehad, ben je in afwachting van testresultaten of werd je positief getest? Meld dit dan zonder uitstel aan de Covid-19-coördinator van het vastgoedkantoor, wiens contactgegevens je hierna terugvindt: ______________________

 • ▶  Volg altijd de aanwijzingen van de vastgoedmakelaar

 • ▶  Zorg voor een goede verluchting na elk bezoek

 • ▶  Voor aanvang van het bezoek zal de makelaar met jou nogmaals de regels waarbinnen het bezoek kan plaatsvinden overlopen

 • ▶  Wil je deze en andere voorzorgsmaatregelen nog eens rustig overlopen? Dat kan onder meer via de handige informatievideo die door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars ter beschikking wordt gesteld (https://www.youtube.com/ watch?v=uDcRXZi29d4)

  Hou het veilig !

Protocole sectoriel pour les visites de biens dans le secteur immobilier

page1image2622770752 page1image2622768112 page1image2622768416

version 11022021

2

page2image2605769296

Ce protocole définit les règles dans le cadre duquel une
visite d’immeuble peut avoir lieu, sur la base de la législation applicable, du guide générique de lutte contre la propagation du Covid-19 sur le lieu de travail (disponible sur le site du SPF Emploi) et du Guide sectoriel sur la réouverture des commerces disponible sur le site de SPF Economie.

Garantissez à tout moment le strict respect de ces règles de base pendant la visite !

L’organisation d’activités non autorisées ou le non-respect des mesures ci-dessous peut entraîner la fermeture immédiate de l’entreprise et/ou de lourdes amendes.

Les règles suivantes s’appliquent à tous les types de visites d’immeubles, que ce soit ou non en présence de tiers tels que les acheteurs et les locataires potentiels. Le protocole s’applique à tous les services fournis par des prestataires professionnels du secteur immobilier (seuls ou accompagnés de personnes qui souhaitent louer ou acheter un logement), qui sont directement liés à l’achat, la vente et la location de biens immobiliers (par exemple, une visite à domicile, la prise de photos, la réalisation d’une expertise,...).

Ce protocole sectoriel est complémentaire au guide sectoriel qui s’applique au sein de la Commission paritaire 323 pour la gestion d’immeubles, les agents immobiliers et les domestiques.

Important !

Consultez toujours les directives gouvernementales les plus récentes sur www.info-coronavirus.be.

Le présent guide est mis à jour conjointement par l’Institut des Professionnels de l’Immobilier (IPI), en collaboration avec les fédérations professionnelles CIB VLAANDEREN et FEDERIA au fur et à mesure des changements apportés aux directives gouvernementales par les autorités compétentes.

Ces adaptations sont notifiées au Ministre fédéral de l’Economie et du Travail ainsi qu’au Ministre fédéral des Indépendants et PME.

3
1. Strict respect des règles de base

Veillez à ce que les collaborateurs et clients respectent strictement les règles de base, à savoir :

page3image2633038144page3image2633038496

11 millions de raisons de les respecter

Utilisez le matériel d’affichage qui a été mis à votre disposition par le FS323 que vous pouvez retrouver sur le site www.fs323.be/corona.

2. Informer préalablement

Informez préalablement tous les visiteurs, clients, membres du personnel et fournisseurs des mesures en vigueur avant la prise de rendez-vous ou avant la
visite au bureau ou dans le bâtiment. Affichez les règles mentionnées au point 9 du présent protocole à l’agence. Avant chaque visite, transmettez à toutes les personnes concernées les directives reprises sous les points 12 (pour les visiteurs) et 13 (pour les éventuels occupants). Envoyez au préalable par mail les consignes de sécurité et la vidéo d’information de l’IPI. Veillez à ce qu’un lien sur votre site internet renvoie au ou reprenne le présent protocole dans les meilleurs délais.

Précisez que ces règles doivent être respectées strictement.

3.

Partagez le plus d’informations possibles sur l’immeuble (photos, description, certificats,...) par voie numérique avec les candidats acheteurs et/ou locataires. Si nécessaire, discutez à l’avance par téléphone des caractéristiques spécifiques de l’immeuble afin que la visite soit la plus courte possible.

Préparation de la visite

4

page4image2488735488

Utilisez au maximum les outils digitaux afin que les parties intéressées puissent également se préparer de manière approfondie. Les visites en ligne ont apporté une incroyable valeur ajoutée ces derniers mois et restent une arme intéressante au sein du secteur dans la lutte contre le coronavirus.

4. Obligation de porter le masque

Veillez à ce que toutes les personnes présentes respectent l’obligation de porter le masque et le portent correctement (couvrant à la fois la bouche et le nez). Informez à l’avance les visiteurs et les occupants qu’ils doivent prévoir leur propre masque (mais pour des raisons de sécurité, prévoyez du matériel de rechange).

5. Ventilation et aération

Une ventilation et une aération adéquates sont essentielles pour éviter la transmission du virus. Veillez à ce que toutes les pièces soient bien ventilées par l’ouverture de fenêtres et/ou de portes.

Prenez les dispositions nécessaires avec les occupants pour garantir l’aération et la ventilation avant la visite et entre les visites successives.

6. Coordinateur “coronavirus”

Désignez un coordinateur pour les questions et remarques des membres du personnel, des clients et des visiteurs. Le coordinateur est responsable de la mise en œuvre de toutes les mesures de précaution et des règles de sécurité. Affichez son nom et coordonnées clairement dans le bureau et dans les mails de communication avec les clients dans le cadre de l’organisation des visites domiciliaires.

7. Moyens de protection

Mettez à disposition des moyens pour se désinfecter les mains. Assurez-vous que toutes les personnes qui entrent dans le bureau et/ou le bâtiment ont désinfecté leurs mains.

5
8. Formation des collaborateurs

Donnez des instructions claires et veillez à assurer la formation et la communication nécessaires. Répétez les instructions régulièrement et soyez attentif aux employés qui pourraient avoir besoin d’une formation et d’instructions supplémentaires.

9. Règles spécifiques pour les visites d’immeubles

Les règles suivantes doivent être affichées dans le bureau, conformément au point 2, sous la rubrique “Directives pour les visites d’immeubles avec un professionnel de l’immobilier”.

 • ▶  Toutes les visites se font sur rendez-vous.

 • ▶  La visite se déroule avec un nombre max. de 3 visiteurs adultes, l’agent immobilier et les éventuels occupants non compris.

 • ▶  Les visites sont organisées de façon à éviter la formation de files ou de rassemblements.

 • ▶  Les visiteurs sont invités à se présenter à l’heure convenue. Les visiteurs attentent à l’extérieur ou dans la voiture en attendant que l’agent immobilier leur fasse signe qu’ils peuvent s’approcher de l’immeuble.

 • ▶  Les consignes de sécurité sont à nouveau répétées avant chaque visite. Les visiteurs doivent confirmer qu’ils s’y conformeront.

 • ▶  Avant le début de la visite, l’environnement est contrôlé. Le professionnel de l’immobilier doit s’assurer que celle-ci pourra se dérouler dans des conditions sûres.

 • ▶  Portez toujours un masque ! Cette obligation s’applique tant pour le professionnel de l’immobilier que pour les visiteurs. Les visiteurs doivent prévoir un masque ou, si nécessaire, en utiliser un provenant du matériel de réserve fourni par l’agence immobilière. Si cette condition n’est pas respectée, la visite sera interrompue.

 • ▶  Il sera toujours prévu suffisamment de gel désinfectant pour les visiteurs.

 • ▶  Les règles de distanciation sociale (minimale de 1,5 m) doivent pleinement être respectées. Les occupants doivent de préférence patienter dans le jardin, sur la terrasse,... ou dans une pièce particulière pendant la visite. Le professionnel de l’immobilier doit veiller à ce que personne ne se croise pendant la visite.

 • ▶  Le professionnel de l’immobilier s’assure à l’avance que toutes les portes intérieures sont ouvertes. Il ouvre lui-même les éventuelles portes extérieures pour les visiteurs et désinfecte après chaque visite les poignées de porte et/ ou les autres objets qui ont été touchés (portes d’armoires, rampes, escaliers

page5image2606207680

6

page6image2623019392

escamotables, etc.). Le professionnel de l’immobilier prévoit à cet effet le matériel de nettoyage nécessaire ou de l’alcool désinfectant.

 • ▶  Une ventilation adéquate du logement sera assurée à tout moment pendant
  et entre les visites. Les portes et/ou les fenêtres seront ouvertes à cet effet. Les relevés de compteurs sont effectués par l’agent immobilier/ professionnel en présence du locataire/acheteur, en respectant une distance de 1,5 mètre. Si l’espace est restreint, il faut demander aux autres personnes présentes de vérifier consécutivement l’exactitude des relevés de compteurs notés par le professionnel de l’immobilier.

 • ▶  Le moins de documents possible sont remis aux visiteurs. Ceux-ci doivent de préférence être envoyés avant ou après la visite. Si des formulaires et/ou des contrats doivent être signés, cela se fait de préférence par voie numérique.
  Une solution numérique est toujours choisie, dans la mesure du possible. Le professionnel de l’immobilier veille à prévoir suffisamment de temps entre deux visites, de sorte que les visiteurs ne se croisent pas ou ne forment pas de files d’attente. L’intervalle permet également de ventiler les locaux et de respecter les autres mesures de précaution.

10. Non-respect des règles

Mettez immédiatement fin à la visite si les règles ne peuvent pas être respectées, si une personne refuse de suivre les règles ou si une personne présente des symptômes de maladie.

11. Tracing

Faites tout votre possible pour faciliter le tracing. Si les visiteurs/clients ont eu un contact à risque, sont dans l’attente de leurs résultats d’un test ou ont été testés positifs, il est important qu’ils le signalent. Demandez-leur de le signaler au préalable au coordinateur du Covid-19.

7

page7image2606298848

12. Directives à fournir aux candidats-acheteurs et candidats-locataires avant la visite du site

Le professionnel de l’immobilier est tenu, conformément au point 2, de fournir au préalable les lignes directrices/informations suivantes aux candidats acheteurs et locataires qui effectuent une visite du bien :

 • ▶  Pendant la visite, la distance sociale doit être respectée à tout moment.

 • ▶  Aucune main ne doit être serrée.

 • ▶  Limitez la durée de la visite et contactez éventuellement l’agent immobilier (par téléphone) après la visite pour plus d’informations.

 • ▶  Ne visitez jamais un immeuble sans rendez-vous.

 • ▶  Si possible, apportez votre propre masque et respectez l’obligation de porter un masque.

 • ▶  Veillez à avoir une bonne hygiène des mains au début au début de la visite. L’agent immobilier prévoira le matériel nécessaire à cette fin.

 • ▶  Respectez le créneau horaire proposé par l’agent immobilier. N’arrivez pas en retard et ne rendez pas la visite inutilement plus longue que nécessaire pour avoir une bonne idée des lieux.

 • ▶  Respectez vos engagements vis-à-vis de l’agent immobilier quant au nombre de personnes présentes ;

 • ▶  Pendant une visite, maximum 3 personnes adultes peuvent être présentes, outre l’agent immobilier et les occupants.Ne touchez pas aux portes ou aux objets pendant les visites. L’agent immobilier ouvrira toutes les portes, fenêtres et/ou armoires.

 • ▶  Restez à la maison si vous - ou un de vos contacts rapprochés - présentez des symptômes de maladie ou si avez été en contact avec une personne présentant des symptômes de maladie, ou si vous êtes soumis à des obligations de quarantaine.

 • ▶  Vous avez eu un contact à risque, êtes dans l’attente du résultat de votre test ou avez été testé positif ? Signalez-le sans délai au coordinateur « coronavirus » de l’agence immobilière, dont les coordonnées se trouvent ici :______________________

 • ▶  Suivez toujours les instructions de l’agent immobilier.

 • ▶  Avant la visite, l’agent immobilier passera à nouveau en revue les règles avec vous sur place, afin que vous compreniez bien les précautions et les règles de sécurité qui assureront la sécurité de la visite.

 • ▶  Vous souhaitez relire calmement les présentes mesures et d’autres mesures ? Consultez la vidéo d’information pratique mise à disposition par l’IPI (https://www.youtube.com/watch?v=x2aeL7vizs0).

8

page8image2606288384

13. Directives à fournir aux occupants avant la visite du site

Le professionnel de l’immobilier est tenu, conformément au point 2, de fournir aux occupants les directives/informations suivantes avant la visite des lieux :

 • ▶  Aucune main ne sera serrée.

 • ▶  Les présentes règles applicables doivent être appliquées pendant toute la durée de la visite. Assurez-vous que la distanciation sociale soit appliquée à tout moment.

 • ▶  Annulez le rendez-vous avec l’agent ou le professionnel de l’immobilier si vous ou un de vos contacts rapprochés présentez des symptômes de maladie ou si vous avez été en contact avec une personne présentant des symptômes de maladie, ou si vous êtes soumis à des obligations de quarantaine.

 • ▶  Vous avez eu un contact à risque, êtes dans l’attente du résultat de votre test ou avez été testé positif ? Signalez-le sans délai au coordinateur « coronavirus » de l’agence immobilière, dont les coordonnées se trouvent ici :______________________

 • ▶  Suivez toujours les instructions de l’agent immobilier.

 • ▶  Assurez une aération adéquate après chaque visite.

 • ▶  Avant la visite, l’agent immobilier passera une nouvelle fois en revue avec vous les règles dans lesquelles la visite peut avoir lieu.

 • ▶  Vous souhaitez relire calmement les présentes mesures et d’autres mesures ? Consultez la vidéo d’information pratique mise à disposition par l’IPI (https://www.youtube.com/watch?v=x2aeL7vizs0).

  Prenez soin de vous !

Beslissingen van het Overlegcomité van 5 februari

Het Overlegcomité bevestigde haar vroegere beslissing om vanaf 13 februari huisbezoeken toe te laten in het kader van immo-activiteiten door professionele makelaars. 

 

Labelpremie voor nieuwe eigenaars op komst die binnen de 5 jaar na notariële overdracht energetisch renoveren

De Vlaamse Regering heeft het plan opgevat nieuwe renovatie- en energiepremies in te voeren.

Vanaf 1 januari 2021 zal een nieuwe renovatie en energiepremie wordt ingevoerd voor natuurlijke personen die in 2021 de nieuwe eigenaar worden van een woning of appartement. Om specifiek de energetische renovatie versneld te realiseren in woningen na notariële overdracht of erfenis in volle eigendom, wordt voorgesteld om een eenmalige premie te voorzien bovenop de individuele basispremies wanneer binnen de 5 jaar na notariële overdracht in volle eigendom kan worden aangetoond aan de hand van een EPC dat een woning van label E/F naar label C/B/A op het EPC is opgeschoven of een appartement van label D/E/F naar label B/A. 

De premie is enkel van toepassing op notariële overdrachten (koop, schenking of erfenis) die plaatsvindt tussen 1 januari en 31 december 2021. Lees de nota voor de voorwaarden en de hoogte van de premiebedragen. Nieuwe eigenaars worden uitgesloten van de totaalrenovatiebonus en hebben enkel recht op de premies voor individuele investeringen enerzijds en de premie op basis van labelverbetering anderzijds. Voor bestaande woningen en appartementen die niet van eigenaar veranderen, blijft de huidige totaalrenovatiebonus behouden in 2021. 

De wijzigingen omvatten verder het invoeren vanaf 2021 van een nieuwe premie voor de plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen met een maximaal AC-vermogen van de omvormer van 10 kVA. Tegelijk zijn er wijzigingen aan de premies voor nieuw geplaatste dak- of zoldervloerisolatie, nieuw geplaatste isolatie aan de buiten- en binnenkant van een buitenmuur, en de plaatsing van warmtepompboilers. Over dit wijzigingsbesluit wordt nu het advies ingewonnen van de Raad van State.

 

Naar 5% registratie bij sloop en heropbouw vanaf 2021, domicilietermijn verlengd naar 3 jaar

woensdag 26 februari 2020

Wie een enige eigen woning koopt, die sloopt en terug opbouwt zou vanaf 1 januari 2021 kunnen genieten van 5% registratierecht in plaats van 6%. Vanaf 1 juni dit jaar zou ook de algemene domicilietermijn retroactief van twee naar drie jaar worden opgetrokken om gebruik te maken van de gebruikelijke 5 of 6% registratierechten. De Vlaamse Regering liet dit voornemen optekenen in een voorontwerp van decreet dat vorige vrijdag een eerste keer werd goedgekeurd.

Verlaagde registratie voor sloop en heropbouw

Vandaag betaalt wie een energetische renovatie uitvoert aan zijn gekochte woning al 5% registratierecht. Sloop en heropbouw viel daar niet onder. De Vlaamse Regering wil sloop en heropbouw stimuleren door het registratierecht hiervoor eveneens te verlagen naar 5%, en dit voor onderhandse verkoopovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2021. Sloop en heropbouw zou immers een grotere milieu-impact hebben dan een loutere renovatie. Het tarief van 5% zou ook gelden voor een gedeeltelijke wederopbouw. Hierbij moet het nieuwe deel een beschermd volume hebben dat groter is dan 800m3 of minstens een wooneenheid bevatten of een renovatie van een bestaand gebouw uitmaken, waarbij minstens 75% van de scheidingsconstructies die het totale beschermd volume van het gebouw na de werken omhullen en die grenzen aan de buitenomgeving, nieuw zijn.

Wijziging domicilietermijn

Wanneer kopers voor de aankoop van een eigen woning de verlaagde registratierechten van 5 of 6 % willen behouden dient men er zijn domicilie te vestigen binnen een termijn van twee jaar vanaf de datum van de authentieke verkoopakte. Gebeurde die inschrijving niet tijdig, dan was de koper het normale verkooprecht van 10% verschuldigd, verhoogd met een boete van 20%. Deze termijnen werden ingevoerd bij een decreet uit 2018. Gezien uit een voorlopige evaluatie is gebleken dat deze termijnen, bv. bij aanslepende renovatiewerken, ontoereikend zijn werd gekozen om de evaluatie van het decreet in 2020 niet af te wachten en ze nu al te verlengen. Het is de bedoeling de termijn naar drie jaar te brengen, en dit retroactief, voor alle aankopen tegen het verlaagd tarief sinds 1 juni 2018. Opgelet: de toepasselijke regelgeving wordt hier bepaald door het ogenblik van de rechtshandeling, namelijk de onderhandse verkoopovereenkomst! Om na te gaan welke domicilietermijn van toepassing is, kijkt men naar de datum van de onderhandse verkoopovereenkomst. Dateert deze van voor 1 juni 2018 dan blijft de termijn twee jaar, dateert deze van na 1 juni 2018, dan wordt het drie jaar. De termijn - om je er te domiciliëren - begint te lopen vanaf de datum van de authentieke verkoopakte. 

Tot slot, de koper van een enige eigen woning die beschermd is als monument betaalt 1% registratie op voorwaarde dat hij de nodige renovaties aan het pand uitvoert. Voor deze werken heeft hij vijf jaar de tijd maar hij moet er zich wel verplicht binnen de twee jaar domiciliëren. Volgens hetzelfde principe heeft de Vlaamse Regering het plan opgevat de domicilietermijn naar vijf jaar te verlengen.

Over het voorontwerp van decreet wordt nu het advies ingewonnen van de SERV en van de Vlaamse Woonraad. Nadien gaat het voor advies naar de Raad van State. We houden je hiervan op de hoogte.

Inschrijvingsplicht om tariefverlaging te genieten bij aankoop enige eigen woning

Wie het verlaagde tarief van de verkooprechten bij de aankoop van de enige eigen woning wil genieten, moet zich binnen de twee jaar na het verlijden van de authentieke aankoopakte ook effectief in het bevolkingsregister inschrijven op het adres van de gekochte woning. Gebeurt dat niet, bv. door een aanslepende renovatie, dan verliest men het voordeel van het verlaagde tarief. Recent werd hierover een schriftelijke vraag gesteld aan minister van Wonen Matthias Diependaele.

De termijnen voor inschrijving bij de aankoop van een enige eigen woning traden in werking op 1 juni 2018. Zonder of bij een laattijdige inschrijving na twee jaar, is de koper, behoudens bij overmacht, aanvullende rechten en een belastingverhoging van 20% op deze aanvullende rechten verschuldigd. De Vlaamse Belastingdienst beoordeelt de situatie. Van de verzoeken tot overmacht werden er 4 ingediend en 2 aanvaard. De Vlaamse Belastingdienst stuurt drie maanden voor het verstrijken van de termijn telkens een waarschuwing uit.  

De Minister gaf in zijn antwoord aan om een ontwerp van decreet te willen voorzien om de termijn tot inschrijving in het bevolkingsregister vanaf de datum van de authentieke akte te verlengen naar drie jaar.

Woonbonus afgeschaft vanaf 1 januari 2020, registratierecht van 7 naar 6% 

De Vlaamse Regering schaft de woonbonus per 1 januari 2020 af. Door de woonbonus krijgen eigenaars die een lening aangaan voor de aankoop van hun gezinswoning een fiscaal voordeel gedurende de gehele looptijd van hun lening. Dat voordeel kan aardig oplopen, tot bijna 40.000 euro voor een koppel bij een lening van 25 jaar. De Regering beslist ter compensatie om het registratierecht op de gezinswoning te laten zakken, van 7 naar 6%. In 2002 verlaagden de registratierechten van 12,5% naar 10%, vorig jaar werden ze verder verlaagd naar 7% en binnenkort wordt het dus 6%. Dit betekent dat op 18 jaar tijd de registratierechten werden gehalveerd. 

Ter voorbeeld: bij een woning van 325.000 euro wordt vandaag 22.750 euro registratierecht betaald, vanaf 1 januari wordt dat 19.500 euro. Een onmiddellijke korting van 3.250 euro dus. Voor wie een woning van minder dan 200.000 euro koopt, blijft de korting van 5.600 euro gelden, gezien er op de eerste schijf van 80.000 euro geen registratierechten verschuldigd zijn. Voor woningen in kernsteden of de Vlaamse Rand rond Brussel bestaat dat voordeel voor woningen tot 220.000 euro.  Wie energetisch renoveert betaalde op vandaag 6% registratierecht, maar dat wordt verder verlaagd naar 5%. 

Ook wil de Vlaamse Regering inzetten op een verhoging van de renovatiegraad. De premies die gericht zijn op energiebesparing, kwaliteitsverbetering en aanpassing van de woning  worden in één loket gebundeld met het oog op een overkoepelende woningrenovatiepremie. Eigenaars zullen voor het verkrijgen van een substantiële renovatiepremie (min. € 5.000)  of energielening (min. € 7.500) over een EPC moeten beschikken. Naast de verplichte dakisolatie en dubbele beglazing zal gradueel een maximale EPC-score richting 2050 bepaald worden, rekening  houdend met de woningtypologie. De lange termijndoelstelling van gemiddeld 100 kWh/m2 wordt verfijnd.

Er was reeds bekend dat wie een onzuinige woning koopt of erft vanaf 2021 uiterlijk binnen de 5 jaar na notariële overdracht tot een energetische renovatie moet overgaan. Deze eigenaars zullen op een versoepeling van de voorwaarden voor een energielening kunnen rekenen. Daarnaast zullen huurwoningen moeten voldoen aan een steeds verbeterde maximale EPC-score. De mogelijkheid tot het opstellen van een lijst voor malafide huurders en verhuurders wordt onderzocht en op vlak van anti-discriminatie maatregelen op de huurmarkt wil men inzetten op zelfregulering en de versterking van de huidige instrumenten.

Premies in 2020

De premies (energie, bouwen en verbouwen) in Vlaanderen blijven in het nieuwe jaar behouden. Voor twee ingrepen daalt wel het premiebedrag. Voor het vervangen van oude ramen door hoogrendementsbeglazing met een U-waarde van maximaal 1,0 W/m2K daalt de premie van 10 naar 8 euro per vierkante meter. De premie voor het installeren van een warmtepompboiler zakt van 400 naar 300 euro. Bekijk hier de nieuwe brochure van het Vlaams Energieagentschap VEA aangaande de energiepremies in 2020.

Uitrol digitale meters binnenkort van start

Zoals reeds aangekondigd zal er in 2019 geleidelijk worden overgestapt naar digitale meters. De Vlaamse Regering keurde vrijdag, na advies van de Raad van State, definitief een besluit goed dat uitvoering geeft aan verschillende artikels in het decreet rond de digitale meters. Deze worden de nieuwe generatie verbruiksmeters voor aardgas en elektriciteit. Het gaat om slimme meters, met ingebouwde communicatietechnologie, die een detailoverzicht zullen geven van het energieverbruik. De meter zal gekoppeld kunnen worden aan allerlei apps of slimme huishoudtoestellen.

De distributienetbeheerder is verantwoordelijk voor de plaatsing. Dit zal gaandeweg gebeuren vanaf 1 juli 2019 in geval van een kleinverbruiksmeting (normale huishoudens) voor elektriciteit, zodat uiterlijk op 1 januari 2034 alle woningen een digitale meter hebben. De digitale meters zullen eerst geïnstalleerd worden in geval van nieuwbouw en renovatie, bij klanten met een budgetmeter en bij eigenaars van zonnepanelen.

Eigenaars van zonnepanelen, hebben de keuze tussen het huidige systeem van terugdraaiende tellers, waarbij ze het prosumententarief voor het gebruik van het net betalen (de digitale meter draait hier virtueel terug), of ze kunnen opteren voor het nieuwe systeem, waarbij de verbruiker bijdraagt op basis van zijn werkelijke afname. De keuzeregeling geldt voor eigenaars van zonnepanelen die voor eind 2020 geplaatst worden en dit tot 15 jaar lang na de ingebruikname van de installatie. Meer info vind je hier of op de site van het VEA.

Verzekering gewaarborgd wonen

In antwoord op een recente schriftelijke vraag aan Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans blijkt dat er steeds minder aanvragen worden ingediend voor de verzekering gewaarborgd wonen. Wie een woning koopt, bouwt of verbouwt en hiervoor een hypothecaire lening afsluit kan via de Vlaamse overheid een dergelijke verzekering aangaan om zich tegen inkomensverlies of onvrijwillige werkloosheid te beschermen. Deze verzekering is gratis en loopt over tien jaar. Meer details lees je hier.

Waar er in 2014 nog meer dan 16.000 aanvragen werden ingediend en voor 13.522.705 euro aan verzekeringspremies werden betaald, werden er vorig jaar nog slechts 10.376 aanvragen ingediend, goed voor 8.133.029 euro aan uitgekeerde premies. Jaar na jaar werden er minder aanvragen vastgesteld. De maximale verkoopwaarde wordt voorlopig niet geïndexeerd, wat een mogelijk verklaring kan zijn waardoor steeds minder ontleners aan de voorwaarden kunnen voldoen.

Premie tot 250 euro voor wie milieuvriendelijker verwarmt

De Vlaamse Regering keurde recent een Besluit goed waardoor tegemoet gekomen wordt in de kosten voor de vervanging van oude en vervuilende individuele verwarmingssystemen op vaste brandstoffen in particuliere woningen. Dit werd gisteren in het Staatsblad gepubliceerd.

Gezien huishoudelijke steenkool- en houtverwarming zorgen voor een sterke bijdrage van de Vlaamse luchtverontreiniging komt er een premieregeling om dergelijke verwarmingssystemen te vervangen door performantere toestellen die op milieuvriendelijkere brandstoffen werken. Om de premie te verkrijgen moet aan enkele voorwaarden zijn voldaan, zo moeten de werkzaamheden door een installateur worden verricht die nadien de nodige attesten aflevert, mag het nieuwe individuele verwarmingssysteem niet worden gevoed door vaste of vloeibare brandstoffen en moet  het nieuwe verwarmingssysteem minstens voldoen aan energie-efficiëntieklasse A.

De premie bedraagt 25% van de factuur voor het nieuwe individuele verwarmingssysteem, incl.btw en is begrensd tot 250 euro. Er wordt alleen rekening gehouden met het gedeelte van de factuur dat betrekking heeft op de kostprijs en de installatie van het nieuwe individuele verwarmingssysteem. De financiële tegemoetkoming moet worden aangevraagd bij het Departement Omgeving en wordt desgevallend binnen de drie maanden uitbetaald, na ontvangst van de aanvraag van de premie.

Stookolietankfonds op agenda plenaire

In het Vlaams Parlement staat het ontwerp van decreet rond het samenwerkingsakkoord met de federale en de gewestelijke overheden voor de oprichting van een stookolietankfonds op de agenda. Dit fonds moet de saneringskosten voor eigenaars en gebruikers van gebouwen met een stookolietank beperken.

Wie met een lekkende tank te maken krijgt en wil saneren, zal gedurende drie jaar een aanvraag voor een tegemoetkoming kunnen indienen. Wie vroeger op eigen kosten al een sanering uitvoerde, kan binnen dezelfde periode van drie jaar een aanvraag indienen met retroactiviteit. Voor woningen is de tegemoetkoming beperkt tot maximum 200.000 euro per dossier, voor andere gebouwen tot 100.000 euro. Er is wel een franchise van 1.000 euro voor woningen als er wordt overgeschakeld op een andere energiebron. Als de stookolietank gebruikt werd voor de verwarming van andere gebouwen geldt een franchise van 2.000 euro.

Om het fonds te spijzen wordt in eerste instantie gebruik gemaakt van de overschotten van BOFAS. Dat fonds werd jaren geleden opgericht voor de sanering van tankstations. Het gaat om zo'n 110 miljoen euro.

Het Fonds rekent voor de verwerking van de dossiers een beheerskost aan. De beheerskosten bedragen 25 euro voor de aanvraag en 10% van de saneringswerken, met een maximum van 500 euro voor woningen en 1.500 euro voor andere gebouwen. Het stookolietankfonds wordt operationeel wanneer de erkenning van het fonds wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Woninghuur.vlaanderen.be voor alle info omtrent het Vlaams huurdecreet

Op 1 januari is het Vlaams Woninghuurdecreet in voege gegaan. Het is van toepassing op alle huurcontracten die sindsdien zijn afgesloten. De Vlaamse overheid heeft nu alle relevantie informatie aangaande het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet gebundeld op de website woninghuur.vlaanderen.be. De info werd ingedeeld per thema (sluiten van de overeenkomst, huurprijs, bepalingen medehuur, lijst van kleine herstellingen…). Je vindt er ook diverse digitale infobrochures van de Vlaamse overheid rond woninghuur terug. Weet dat je ook op onze site heel wat info terugvindt aangaande het Vlaamse huurdecreet (naast de Waalse huurwet en de Brusselse huurordonnantie).

Voor huurcontracten afgesloten t.e.m. 31/12/2018 geldt nog de Federale huurwetgeving. Wie daar vragen over heeft, kan terecht op deze site.

Sloop- en heropbouwpremie

In het kader van het Renovatiepact moeten alle gebouwen tegen 2050 even energiezuinig gemaakt worden als de energetische nieuwbouw van vandaag. Om sloop en vervanging door een energieperformante nieuwbouw aan te moedigen, voert de Vlaamse Regering een sloop- en heropbouwpremie in. Ze wijzigt daarvoor, na advies van de Raad van State, haar Energiebesluit. De premie die 7.500 euro zal bedragen voor elk bouwproject dat voldoet aan de voorwaarden komt er op 31 maart.

De federale overheid voorziet een verlaagd BTW-tarief van 6% (in plaats van 21%) bij afbraak en wederopbouw van woningen gelegen in 13 Vlaamse steden. De andere Vlaamse steden en gemeenten komen hiervoor niet in aanmerking. BTW is een federale bevoegdheid. Voormalig energieminister Bart Tommelein drong in het verleden aan om deze fiscale stimulans uit te breiden naar het ganse grondgebied, maar de strikte Europese regelgeving hieromtrent liet dat niet toe. De Vlaamse Regering voorziet nu zelf een compenserende tegemoetkoming.

Om voor de sloop- en heropbouwpremie van 7.500 euro in aanmerking te komen moet cumulatief voldaan zijn aan enkele voorwaarden. Zo moet de aanvraag voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning voor het bouwproject zowel het aspect afbraak als heropbouw van een woning of appartementsgebouw bevatten en moet de aanvraag zijn ingediend bij de vergunningverlenende overheid in de periode van 1 oktober 2018 tot en met 31 oktober 2019. De premie kan verlaagd worden als op bepaalde data blijkt dat het totaal van de aangemelde premies meer dan een vooraf bepaald percentage van het in de begroting beschikbaar gestelde budget voor de premie bedragen. Er wordt 15 miljoen euro voorzien.

Om de premie aan te vragen, moet de aanvrager zich uiterlijk binnen één maand na het indienen van de aanvraag van de omgevingsvergunning aanmelden via een webapplicatie van het Vlaams Energieagentschap (VEA). De premie wordt door het VEA uitbetaald binnen de drie maanden nadat door de aanvrager het bewijs van de uitgevoerde sloopwerken is voorgelegd. De minister kan in dit kader nadere regels bepalen met betrekking tot de bewijsstukken die worden aanvaard. 

Lijst subsidieerbare werken bij overkoepelende renovatiepremie bekend

Sinds 1 februari dit jaar is de overkoepelende renovatiepremie in voege gegaan. Daarin zitten elementen uit de vroegere renovatiepremie en verbeterings- en aanpassingspremie vervat. Met de overkoepelende renovatiepremie steunt de Vlaamse overheid eigenaars die een eigen woning van minstens 30 jaar oud willen renoveren.

De werken die in aanmerking komen om de premie te kunnen verkrijgen zijn ruwbouw, dakwerken, buitenschrijnwerk en technische installaties. In een uitvoeringsbesluit werd nu een limitatieve lijst opgenomen van de subsidieerbare werkzaamheden per categorie. Wat de ruwbouw-categorie betreft gaat het bv. om fundering van de muren, de behandeling van muren tegen optrekkend vocht etc. Per categorie moet er voor minimum 2.500 euro (excl. btw) aan facturen kunnen voorgelegd worden. Het bedrag van de renovatiepremie bedraagt 20% of 30% van de goedgekeurde facturen (excl. btw) en is voor de 2 aanvragen samen maximaal 10.000 euro.

Wie in de voorbije 10 jaar een verbeteringspremie voor z’n woning ontving, kan onder bepaalde voorwaarden nog een renovatiepremie aanvragen, maar dan wordt de gekregen verbeteringspremie van de renovatiepremie afgetrokken als het gaat om werken in dezelfde categorie.